ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ ...

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Minh ... Trong luận văn tôi có tham khảo một số kết quả nghiên cứu, bài viết của các nhà ... 26. 1.3.3. Tài liệu lưu trữ đất đai làm bằng chứng để giải quyết tranh chấp đất đai . ... Tiểu kết chương 1. ... Nhận xét về tình hình tổ chức quản lý và khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ đất ...

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ ... - Tài liệu liên quan

Untitled - Khoa Khoa học quản lý - Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

“Nghiên cứu phát triển Khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, ... trọng phát triển khối kiến thức chuyên ngành ở những ngành học có lợi thế để ... Đến năm 2004, Bộ Giáo dục quyết định nhất thể hóa môn thi đại học của các tỉnh ... thuộc Dự án 985 không có tình trạng Bí thư và Hiệu trưởng trường đại học do ...

0 đại học quốc gia hà nội trường đại học khoa học tự ... - VNU-HUS

Thành phần IC (tồn tại dưới dạng cacbonat, hidrocacbonat và CO2 hoà tan được tiến hành xác định nhờ bộ phản ứng IC: mẫu được bơm vào trong bộ phản ...

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ... - HUS

Kết quả giải trình tự và phân loại bằng ADN các mẫu nghiên cứu. ... Kế thừa các đặc tính ưu việt của các kỹ thuật di lai các axit nucleic và trên nền ... vì vậy mà nó đã được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực nghiên cứu khác ... sao nhiều. ... nhỏ các tế bào vi khuẩn cũng như có khả năng phát hiện được sự đa dạng phong.

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ ...

8. Hệ đo phản xạ khuếch tán. Model Cary 5000, hãng Varian. Bao gồm: 01 Hệ máy quang phổ chính UV-Vis-NIR; ... quang đa năng dùng cho kỹ thuật trường sáng, phản pha, nền đen; 01Nguồn ... xách tay Asus K43E (Trung Quốc). 2012. 129.

1 đại học quốc gia hà nội trường đại học khoa học tự ... - hus.edu.vn

NGHIÊN CỨU SỰ LƯU HÀNH CỦA VIRUS CÚM B TẠI MIỀN BẮC ... Phạm Hoài Linh Ly ... thống hô hấp của cơ thể, dẫn đến hoại tử và bong biểu mô hô hấp. ... Vắc xin tiểu đơn vị hoặc kháng nguyên bề mặt HA và NA (subunit hoặc surface).

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA ... - VNU-HUS

Hợp chất oxim và ứng dụng của nó trong chiết tách kim loại .................... 16. 1.3.1. ... Nghiên cứu tách cacdanol khỏi dầu vỏ hạt điều. - Nghiên cứu tổng hợp ... Gôm thân cây (do cây bệnh hoặc cây già tiết ra) có 8% arabin, dextrin ... Chưng cất là phương pháp tách các hỗn hợp chất lỏng cũng như các hỗn hợp khí lỏng thành ...

1 đại học quốc gia hà nội trường đại học khoa học ... - hus.vnu.edu.vn

Phạm Hoài Linh Ly ... Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học QGHN ... Tỷ lệ lưu hành 2 dòng kháng nguyên virus cúm B theo năm ... 40.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ... - VNU

Ý nghĩa. BOD. Nhu cầu oxy sinh hóa. COD. Nhu cầu oxy hóa học. DO. Oxy hòa tan. HTTN. Hệ thống thoát nước. KTT. Khu tiêu thoát. NTBV. Nước thải bệnh viện.

1 đại học quốc gia hà nội trường đại học khoa học xã hội và ... - VNU

Tôi là Bêtô. Từ những khái quát đó chúng ta có thể đánh giá được đóng góp và vị trí của Nguyễn Nhật Ánh trong nền văn học thiếu nhi Việt Nam. Nhà nghiên ...

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ ...

Thành phần hóa học của bùn đỏ theo các quá trình thủy phân khác nhau. 3. 1.2 ... Phương trình tuyến tính Langmuir mô tả quá trình hấp phụ florua của vật liệu ...

đại học quốc gia hà nội trường đại học khoa học xã hội và ... - VNU

Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Văn học Việt Nam ... các cây viết trẻ như Vi Thùy Linh, Phan Huyền Thư, Nguyễn Vĩnh Tiến,. Nguyễn Hữu Hồng Minh, ... của chị mang tên Cởi gió và giải nhất cuộc thi “Thơ viết về Hà Nội” do Đài phát thanh ... Quế Mai là nhà thơ có tư duy thơ sắc sảo, có cảm xúc thơ tươi tắn và hồn nhiên ...

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ ...

Trên thế giới, từ lâu đã xuất hiện các tác phẩm văn học viết cho trẻ em. Những cuốn ... cùng văn học thiếu nhi từ văn học dân gian đến văn học viết. Trong thời kì.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ ...

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Minh ... Trong luận văn tôi có tham khảo một số kết quả nghiên cứu, bài viết của các nhà ... 26. 1.3.3. Tài liệu lưu trữ đất đai làm bằng chứng để giải quyết tranh chấp đất đai . ... Tiểu kết chương 1. ... Nhận xét về tình hình tổ chức quản lý và khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ đất ...

i ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ ...

Tình hình sản xuất giấy của Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Á 3. Bảng 2. ... Đặc tính nước thải đầu vào và chất lượng nước sau xử lý của nhà máy sản ... tách bùn vôi và dung dịch trắng bao gồm NaOH, Na2S, Na2SO3, Na2SO4.

i ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA ... - HUS

Bể nén bùn . ... Bể nén bùn. Nước rích. Xeo carton lạnh. Sân phơi bùn, máy ép bùn. Bể chứa bột giấy ... SBR được bơm về bể nén bùn được cải tạo từ bể lắng.

đại học quốc gia hà nội trường đại học khoa học tự ... - HUS - VNU

mẫu trong một đơn vị thời gian thì nó được xác định theo công thức: nγ= Iγ A. (1.1). Trong đó: A là hoạt độ phóng xạ có trong mẫu. Iγ là cường độ tia gamma (hệ ...

đại học quốc gia hà nội trường đại học khoa học tự ... - hus.vnu.edu.vn

23 Tháng Chín 2016 ... “Nghiên cứu biến tính bùn đỏ Tây Nguyên làm vật liệu xử lý asen trong nước”, Tạp chí hóa ... Tuy nhiên, sản xuất nhnm từ quặng bnxit theo ... Hematit, hay Gibbsit sang Boemit sẽ làm cho diện tích bề mặt của vật liệu thay đổi ...

đại học quốc gia hà nội trường đại học khoa học tự ... - VNU-HUS

mẫu trong một đơn vị thời gian thì nó được xác định theo công thức: nγ= Iγ A. (1.1). Trong đó: A là hoạt độ phóng xạ có trong mẫu. Iγ là cường độ tia gamma (hệ ...

1 đại học quốc gia hà nội trường đại học khoa học tự ... - VNU-HUS

2012. 125. Thiết bị thu nhận địa chấn biên Model: MINI-TRACE 2, Hãng sản xuất: GEO-MARINE ... tiêm mẫu hữu cơ bay hơi trong không khí, máy nén khí.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP - Khoa Địa lý - trường đại học khoa học xã ...

8 Tháng Bảy 2017 ... 07/2007-10/2007. Công ty THHH Yakult (Nhật Bản). Nhân viên ... chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, ĐH Quốc gia. TPHCM, số 3 (2016).

ĐẠI HỌC QUỐC GIA - Khoa Địa lý - Trường Đại học Khoa học Xã ...

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM ... văn hóa”, NXB ĐHQG-HCM, tr 324- ... môi trường ven biển” do Đại học Quốc Gia TPHCM chủ trì -.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP - trường đại học khoa học xã hội và nhân văn

15 Tháng Giêng 2020 ... 12. Lịch sử thế giới. 10. Anh, Pháp, Nga,. Đức, Trung. Lịch sử Việt Nam. Phương pháp luận sử học. Môn NN: trắc nghiệm tự luận. Môn Cơ ...

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP - Công tác xã hội - Trường Đại học Khoa ...

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM. TRƯỜNG ĐẠI HỌC. KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ... Căn cứ Quyết định số 01/QĐ/ĐHQG-ĐH&SĐH, ngày 05/01/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí. Minh về việc ... Kinh tế xây dựng, Quản lý nhà nước, Quản lý đô thị ... lịch, Quản trị du lịch khách sạn, Quản trị kinh doanh,.

NGỮ VĂN TRUNG QUỐC - Trường Đại học Khoa học Xã hội và ...

thức nhất định, không khó và khô khan như mọi người nghĩ. 28. ... 单韵母 a o e ch i u ü,声母 b p m f d t n l g k h, 四声. 1.2 ... Xem đoạn clip liên quan đến các.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - Khoa Sư Phạm - Trường Đại học Đà ...

Địa chỉ thường trú hiện nay: 41/1 Huyền Trân Công Chúa, Phường IV, Thành phố Đà Lạt ... tập. Trang. Năm xuất bản. 1. Tầm quan trọng của lý thuyết và bài tập Hóa học phổ ... Đề thi thử THPT Quốc gia (mục ... Giải một số bài toán peptit dựa.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

21 100 câu hỏi về chiến dịch Hồ Chí Minh ... với chiến dịch Điện Biên Phủ, Tạp chí Lịch sử quân sự, ... Trần Nam Tiến, Trận Bình Giã và quá trình tham chiến.

1 đại học quốc gia hà nội trường đại học khoa học tự nhiên - HUS

Tôi xin trân trọng cảm ơn các Thầy, Cô Bộ môn Vi sinh vật học, Khoa Sinh học, Trường Đại ... Tên hình. Trang. 1.1. Mô hình cấu trúc chung của virus cúm. ... chiếm tới 38 % (44/115), trong đó chỉ có 50% số trẻ em được điều trị các loại thuốc.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ...

và chuyển hóa một số dẫn xuất xeton α,β - không no chứa 5. – nitrofurfural”. ... chất nitro của dị vòng furan và thiophen có hoạt tính sinh học”. 2. Đối tượng và ...

đại học quốc gia hà nội trường đại học khoa học xã hội và nhân văn

Quan niệm của Kim Lân về việc viết văn... Error! Bookmark ... ở các khối lớp. Đặc biệt, tác phẩm Vợ nhặt có mặt trong cả ba bộ sách: Văn học 12 chưa phân ... Vũ Dương Quỹ (Tuyển chọn và biên soạn) (1997), Nhà văn và tác phẩm trong nhà ...

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Đối tượng nghiên cứu bao gồm: chất lượng đất (tính chất lý hóa cơ bản, chỉ ... xuất hiện phú dưỡng, đặc biệt tại các khu vực NTTS và các điểm giao giữa sông ...

1 đại học quốc gia hà nội trường đại học khoa học tự nhiên ... - HUS

Nguyễn Thị Huyền. K59 Công nghệ. Kỹ thuật. Hóa học. Khoa Hóa học x. La Thị Ngọc Mai. K59 Hóa học. 27. Nguyễn Thị Thu Hà K59 Hóa học. Khoa Hóa học.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP - Khoa Môi trường và Tài nguyên

3. Sekimoto and Le Van Trung, Application of Neural Networks in Satellite Remotely Sensed Image Classifications. Proceedings of the Japan Conference on ...

đại học quốc gia hà nội trường đại học khoa học tự nhiên ... - HUS

Xây dựng và cập nhật dữ liệu đầu vào trên mô hình ................................ ... Hình 2.7: Sơ đồ quan hệ giữa nước nhạt – mặn dưới đất vùng ven biển . ... vùng Đông Nam đảo Sicily, tác giả Evgeny A. Kontar (2006) [45] đã sử dụng kết quả kết hợp ...

Khoa học Xã hội Nhân văn - Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Đà Lạt

15 Tháng Năm 2019 ... Các tác phẩm của ông như Anh em nhà Karamazov hay Tội ác và trừng phạt đã khai thác tâm lý con người trong bối cảnh chính trị, xã hội và ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP

Bài 5: Quét led 7 đoạn và led ma trận. 5.1 Điều khiển led 7 đoạn và led ma trận. 5.1.1 Cấu tạo Led 7 đoạn. 5.1.2 Cấu tạo led ma trận. 5.1.3 Nguyên lý quét LED.

ÐẠI HỌC QUỐC GIA TP - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân ...

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT (Công văn số ... KT&ĐBCL ngày 26/4/2011); gửi kín kết quả khảo sát môn học dành cho sinh viên.