Tắt Đèn

NGÔ TẤT TỐ ... Như có vẻ kinh ngạc về những thứ hiệu lệnh dữ dội, mấy con trâu bò đanh nằm ... Tiếng chửi om sòm như giục mấy chục cặp mắt ngơ ngẩn của bọn cầy đều ... mấy ông chức dịch đương thứ phải ở lại đây lo lắng việc thuế.

Tắt Đèn - Tài liệu liên quan