QĐ số 2597/QĐ-BDGĐT ngày 18/07/2012 - VIASM

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính ... Việc trao học bổng cho học sinh chuyên toán và sinh viên đại học ngành ... chuyên, khối chuyên thuộc trường đại học, hoặc cấp tỉnh thành được liệt kê trong ... Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này thì trường THPT đó có quyền đề nghị danh.

QĐ số 2597/QĐ-BDGĐT ngày 18/07/2012 - VIASM - Tài liệu liên quan

QĐ số 2597/QĐ-BDGĐT ngày 18/07/2012 - VIASM

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính ... Việc trao học bổng cho học sinh chuyên toán và sinh viên đại học ngành ... chuyên, khối chuyên thuộc trường đại học, hoặc cấp tỉnh thành được liệt kê trong ... Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này thì trường THPT đó có quyền đề nghị danh.

QĐ số 1533/GĐ-BGDĐT ngày 19/04/2018 - VIASM

Danh sách các sinh viên được cấp học bổng kèm theo Quyết định này. Điều 2. ... 81. Trần Bảo Trung. Đinh Tuấn Cường. 82 | Trường ĐH Bách khoa. Hà Nội. 83.

QĐ số 1532/QĐ-BGDĐT ngày 19/04/2018 - VIASM

Nguyễn Chí Khánh. |Vương Đình Ân. Chu Thị Ngân. Nguyễn Thị Khánh Hòa. Nguyễn Huy Hoàng. Hà Sơn Hùng. Hoàng Phan Việt Lâm. Lê Long Vũ. Định Bình ...

Số 4360/QĐ-BGDĐT ngày 13/10/2017 - VIASM

Căn cứ Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng ... A, Vol. 92 (No. 8), 87-91. Ngô Thị Ngoan,. Nguyễn Quốc Thắng. Journal of ...

Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 - TNUT

Căn cứ Điều 3 Luật số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 sửa đổi, bổ ... b) Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua.

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 09 năm 2012 Về cấp giấy

4 Tháng Chín 2012 ... d) Bản vẽ hệ thống PCCC đã được thẩm duyệt đối với công trình thuộc ... b) Chủ đầu tư có trách nhiệm nộp lệ phí theo quy định khi nộp hồ sơ.

Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 quy định về

đơn vị theo Báo cáo tại Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này, cơ quan ... b) Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng ...

Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 - NTU

Người lao động Việt Nam, người học nghề, tập nghề và người lao động khác được ... d) Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật;.

Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 08 năm 2012 Hướng ...

21 Tháng Tám 2012 ... (Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK-TNCN ban hành kèm theo. Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 ...

Kèm theo thông tư số 102/2012 /TT-BTC ngày 21/06/2012 ... - Vbpl.vn

21 Tháng Sáu 2012 ... TÂY BAN NHA. 85. 80. 80. 75. 110. 20. 1. THỤY ĐÍÉN. 85. 80. 80. 75. 110. 21. 1. THUY s i. 85. 80. 80. 75. 110. 22. J. LIÊN BANG NGA. 85. 80.

Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 - TNUT

phường, thị trấn sau đây gọi chung là công chức); biểu mẫu báo cáo thống kê ... a) Bản “Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức” là tài liệu do công chức kế.

Số: 102/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2012 ... - Vbpl.vn

21 Tháng Sáu 2012 ... vi) Tiền chiêu đãi; mua quà tặng đối ngoại: Đối với các đoàn đi công ... phí bảo đảm cho người đi công tác nước ngoài theo quy định tại khoản ...

161 /2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2012 THÔNG TƯ ...

2 Tháng Mười 2012 ... Việt Nam ở nước ngoài; các khoản chi ngân sách có tính đặc thù ... độ báo cáo, thì có quyền yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán.

Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 - TNUT

bản, quản lý hồ sơ, tài liệu của đơn vị trước khi giao nộp vào lưu trữ cơ quan. ... tài liệu đã đến hạn nộp lưu từ các đơn vị, cá nhân và lập Biên bản giao nhận.

Số: 214 /2012/TT-BTC -— Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2012 Căn ...

6 Tháng Mười Hai 2012 ... triển khai và hướng dẫn thực hiện hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam ban ... (b) Tài liệu, hồ sơ về hợp đồng dịch vụ: Là tài liệu, hồ sơ ghi lại công việc đã thực ... tiếp theo hay không và nếu có thì hành động đó là gì.

Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 của ... - SYT Kon Tum

b) Nhà hộ sinh; c) Trạm y tế cấp xã; d) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hợp pháp khác được phép cung cấp dịch vụ đỡ đẻ. 2. Thủ tục cấp Giấy chứng sinh.

Luật số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012, Luật giáo dục. - TNUT

CÔNG BÁO/Số 473 474/Ngày 04-8-2012. QUỐC HỘI ... thời gian tại cơ sở giáo dục đại học để thực hiện chương trình đào tạo một trình độ của giáo dục đại học. ... tuyên dụng giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên thư viện, phòng thí nghiệm; ... Thời gian đào tạo theo tín chỉ được xác định trên cơ sở số học phần và khối.

DL Dublin MainClubs Menu Spring19 EUR 6pp 310x220mm 2597 ...

Pip Me Up V. Passion fruit, pineapple, mango, vanilla whey protein and apple juice c. Smoothies. All €4.30. Detox-Zing VE. Carrot, courgette, ginger, blueberries ...

ISSN : 2597-3851 Vol. 2 No. 2 (Februari, 2019) journal.umbjm.ac.id ...

Kejadian henti jantung merupakan salah satu kondisi kegawat - daruratan yang banyak terjadi di luar rumah sakit. Angka kematian akibat henti jantung masih ...

76 CÔNG BÁO/Số 637 638/Ngày 27-10-2012 - ILO

Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới ... Tăng tỷ lệ trẻ em tham gia diễn đàn trẻ em các cấp lên 20/100.000 trẻ em vào ... chính sách, chiến lược và quản lý công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. ... tình hình thực hiện các mục tiêu của Chương trình, định kỳ tổng hợp báo cáo Thủ.

123/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 th - Vbpl.vn

27 Tháng Bảy 2012 ... Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu ... được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình với cơ quan thuế khi cơ quan thuế yêu ... hành co phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ...

02 CÔNG BÁO/Số 05 06/Ngày 12-01-2012

12 Tháng Giêng 2012 ... Tr giá m i. 100%. A. XE DO NH T S N XU T. I. Xe do hãng Honda s n xu t. 1. Lo i xe 50cc ... Sym Attila 125 M9B (Th ng ñùm, ñ i cũ). 21.900.000.

Báo cáo số 3452/BC-BNV ngày 21/9/2012 của Bộ Nội vụ về tình

Khen thưởng đã và đang đi vào cuộc sống, được các tầng lớp nhân dân đồng ... 19-CT/TW về Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ... bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (thay thế Nghị định số ... hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006-2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc.

CÔNG BÁO/Số 651 652/Ngày 11-11-2012 23 - Vbpl.vn

11 Tháng Mười Một 2012 ... 500EC. Dimethoate 400 g/l . Fenobucarb 100 g/l. Số thứ tự 436, trang 80. Công ty TNHH. Minh Long. Công ty TNHH SX. TM DV Thu Loan. 8.

CÔNG BÁO/Số 109 110/Ngày 22-01-2012 45 THÔNG TƯ Ban ...

22 Tháng Giêng 2012 ... Bảo quản thuốc a) Thuốc phải được bảo quản theo yêu cầu ghi trên nhãn thuốc; b) Thuốc nên được sắp xếp theo nhóm tác dụng dược lý; c) Các ...

PHỤ LỤC SỐ 01 Kèm theo Thông tư số 232/2012/TT-BTC ngày 28 ...

28 Tháng Mười Hai 2012 ... Kèm theo Thông tư số 232/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ Tài chính ... Hàng mua đang đi đường. 16 ... Giấy phép và giây phép nhượng quyền ... B - TÀ I S Ả N D À I H A N. (200 = 210 220 240 250 260). 200.

CÔNG BÁO/Số 387 388/Ngày 10-06-2012 85 QUYẾT ĐỊNH ... - ILO

29 Tháng Năm 2012 ... ương có ít nhất 1 trường cao đẳng nghề và 1 trung tâm dạy nghề kiểu ... người dạy trong các cơ sở dạy nghề ngoài công lập), trong đó dạy cao đẳng nghề ... 2015 đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho khoảng 2 ... tạo nghề cho các đối tượng chính sách, nhóm yếu thế trong xã hội và phổ cập ...

Ngày Tim mạch Thế giới 29 tháng 9 năm 2012

29 Tháng Chín 2012 ... đó thông qua giáo dục và sự tham gia tích cực của các bác sĩ, ... Cấp cứu trẻ sốc nhiễm trùng huyết (Ảnh: xaluan.com.jpg) ... Đậy kín các vật chứa nước sinh. Số ca mắc ... cạnh đó, tâm lý còn chủ quan vào việc phun xịt hóa ...

Báo cáo ngày 21-11-2012 của Bộ Công an sơ kết 5 ... - Dự thảo online

Bộ Công an đã thành lập Ban Chỉ đạo thi hành Luật Cư trú trong lực lượng Công an nhân dân, ban hành Kế hoạch số 10/BCA-V19 ngày 12/02/2007 và Chỉ thị ...

58 CÔNG BÁO/Số 387 388/Ngày 10-06-2012 QUYẾT ĐỊNH ... - ILO

25 Tháng Năm 2012 ... Phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm ... trong khi tình hình HIV/AIDS vẫn còn diễn biến phức tạp, sự chuyển dịch dần ... b) Tăng tỷ lệ người dân không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV.

72 CÔNG BÁO/Số 387 388/Ngày 10-06-2012 QUYẾT ĐỊNH Phê ...

29 Tháng Năm 2012 ... Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21 tháng 11 năm 2007; ... Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là một trong các mục tiêu quan ... đặc biệt đối với trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ.

22 CÔNG BÁO/Số 163 164/Ngày 19-02-2012 LUẬT KHIẾU NẠI ...

19 Tháng 2 2012 ... 6. Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh, trật tự công cộng. 7.

72 CÔNG BÁO/Số 387 388/Ngày 10-06-2012 QUYẾT ĐỊNH ... - ILO

29 Tháng Năm 2012 ... khó khăn giảm 10%) hộ gia đình có người kết hôn dưới tuổi pháp luật ... chống bạo lực gia đình vào các chương trình giáo dục, đào tạo phù ...

Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL ngày 02/10/2012 của Bộ Văn ...

Du lịch hướng dẫn việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca như sau: I. QUỐC KỲ. 1. ... về kích thước, màu sắc đã được Hiến pháp quy định. - Trụ sở Phủ ... Đại sứ quán Việt Nam tại các nước, Cột cờ Hà Nội, trụ sở Ủy ban nhân dân các cấp.

CÔNG BÁO/Số 109 110/Ngày 22-01-2012 45 THÔNG ... - Vbpl.vn

22 Tháng Giêng 2012 ... có đơn thuốc đi kèm phải ghi thêm liều dùng, số lần dùng và cách dùng;. - Thuốc ... b) Thuốc nên được sắp xếp theo nhóm tác dụng dược lý;.

26 CÔNG BÁO/Số 165 166/Ngày 21-02-2012 LUẬT ĐO LƯỜNG ...

21 Tháng 2 2012 ... Hệ đơn vị đo quốc tế (viết tắt theo thông lệ quốc tế là SI) là hệ thống đơn vị đo có tên gọi, ký hiệu và quy tắc thiết lập các đơn vị ước, bội cùng ...