BẢN MÔ TẢ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CỬ ...

vào năm 2008, chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên học chế tín chỉ, vào năm ... Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào ... 5) C5: Hiểu và vận dụng các kiến thức cơ bản về lý luận dạy học môn Toán và các ... 11) C11: Phát hiện và giải quyết được một số vấn đề của Toán học và giáo dục Toán.

BẢN MÔ TẢ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CỬ ... - Tài liệu liên quan

quy trình thẩm định chƣơng trình và tài liệu đào tạo liên tục cán bộ y tế

3 Tháng Năm 2016 ... 1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung ... Chuyên viên phụ trách ĐTLT dự thảo quyết định thành lập Hội đồng.

báo cáo tự đánh giá chất lƣợng chƣơng trình đào tạo chuẩn trình độ ...

Đến nay Đại học Thủy lợi là trƣờng đại học chuyên ngành duy nhất ở Việt Nam đào tạo nguồn nhân ... tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ giao tiếp và sử dụng tiếng Anh để giao lƣu khoa học - công nghệ ... 3 Hội thảo “Ứng dụng TEKLA.

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ngành Chăn nuôi trình độ ...

lĩnh vực chuyên sâu về chăn nuôi, thú y và các lĩnh vực khác có liên quan. 14. Chương trình tham khảo. - Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Chăn ...

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ngành Bảo vệ Thực vật trình ...

9 Tháng Chín 2016 ... 46 PPR506 Bệnh cây chuyên khoa. 3 3 30 30 35. VI. 47 PPR521 Cỏ dại. 3 3 30 30. V. 48 CUL507 Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. 2 2. 20 20 13.

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ngành Ngôn ngữ Anh trình ...

9 Tháng Chín 2016 ... Kiến thức, kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh đạt trình độ C1 (Khung tham chiếu chung châu. Âu) hoặc bậc 5 (Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng ...

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ngành Luật trình độ đại học

Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức giáo dục chính quy ... 1 LAW103 Giới thiệu ngành Luật. 1 1 ... 40 ESP530 Tiếng Anh chuyên ngành Luật.

chƣơng trình đào tạo trình độ thạc sĩ - Trường Đại học Tây Nguyên

phƣơng thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo; b) Thƣơng binh ... TN. TL. • Phần kiến thức chung: 10 tín chỉ (03 học phần). NNTH. 501 Triết học. 4. 4. 0.

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Trình độ đào tạo: Tiến sỹ Chuyên ...

Trình độ đào tạo: Tiến sỹ. Chuyên ngành: Kỹ thuật chế biến lâm sản. Mã số: 62540301. 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO. - Đào tạo những cán bộ khoa học Kỹ thuật chế ...

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ - Trường Đại học ...

1.1.Mục tiêu chung: Đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ký sinh trùng Côn trùng Y học theo đi ̣nh hướng ứng dụng nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật ...

bản mô tả chƣơng trình đào tạo trình độ đại học – hệ chính ... - hunre

4 Tháng Năm 2019 ... Đọc hiểu được các liệu hướng dẫn thiết kế như TCVN và sử dụng phần mềm thiết kế hỗ trợ như Epanet, FlowHy,. AutoCad để tính toán thiết.

CHƢƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: KHOA ...

Đặc điểm cấu trúc nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân sơ (vi khuẩn). 1.4.2 Thành phần ... Đột biến gen. 5.2.1. Những nguyên nhân và cơ chế gây nên đột biến gen.

bản mô tả chƣơng trình đào tạo trình độ đại học cử nhân kỹ thuật ...

Việt Nam và sử dụng được trong hoạt động, giao tiếp. 4.2.2. Kỹ năng chuyên môn ... Thiết kế được các quy trình, phương án, biện pháp kỹ thuật thi công, tổ.

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Ngành: Tâm lí học ...

Khả năng tự học và nghiên cứu khoa học về ngành tâm lí học và các ngành gần nhƣ giáo dục học, quản lí giáo dục;. - Khả năng học lên bậc thạc sĩ, tiến sĩ về ...

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Ngành: to n Mã số ...

Kế hoạch đào tạo theo tiến độ của khối kiến thức chuyên ngành (không có) ......... 10 ... ậc học cao hơn ho c tự học suốt đời để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ. ... Học phần Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán sỉ số tối đa 60 SV/ nhóm.

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ... - Thông tin đào tạo

- Đạt chuẩn tiếng Anh theo quy định về chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và đào tạo; có khả năng sử dụng ở mức độ cơ bản ít nhất một ngoại ngữ phụ: Nga, Hoa, ...

BẢN MÔ TẢ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CỬ ...

vào năm 2008, chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên học chế tín chỉ, vào năm ... Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào ... 5) C5: Hiểu và vận dụng các kiến thức cơ bản về lý luận dạy học môn Toán và các ... 11) C11: Phát hiện và giải quyết được một số vấn đề của Toán học và giáo dục Toán.

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC - CTU

thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 2.1.3 Khối kiến thức chuyên ... 46 NN131 Thổ nhưỡng B. 2. 2. 20 20. I, II. 47 NN529 Phì ...

chƣơng trình đào tạo tiến sĩ - CTT

9 Danh mục học phần chi tiết của chƣơng trình đào tạo . ... trình điện cực, cấu trúc lớp tiếp xúc điện cực-chất điện ly và cơ chế phản ứng điện cực đƣợc hệ thống ... sectors, and suggest the potential research directions of this hybrid material.

chƣơng trình đào tạo - Đại học Tân Trào

21 Tháng Tám 2018 ... CĐR 3 Có kiến thức chuyên sâu về Vật lý cơ bản (từ Vật lý cổ điển đến Vật lý hiện đại);. Có kiến ... thực, hình thành năng lực tư duy có tính sáng tạo, linh hoạt, nhiệt tình trong công việc; Có ... những thành tựu văn hóa, văn minh nhân loại, những nền văn minh lớn trên thế giới thời kỳ ... với MS Powerpoint.

chƣơng trình giảng dạy học phần - NTU

Tên học phần: Công nghệ phục vụ buồng, bàn và quầy bar ... của các vị trí trong khách sạn; vai trò của quy trình phục vụ trong nhà hàng ... cách xây dựng và quản lý quy trình phục vụ; quy trình phục vụ, thao tác kĩ ... Nhớ được các loại thức.

PHÂN PHỐI CHƢƠNG TRÌNH MÔN :NGỮ VĂN - LỚP 6 HỌC KÌ I

23 Tháng Mười Hai 2017 ... 26. Trả bài Tập làm văn số 1. 27, 28. Em bé thông minh. 8. 29 ... Luyện tập xây dựng bài tự sự: Kể chuyện đời ... Ôn tập truyện kí Việt Nam.

CHƢƠNG TRÌNH TRẢ GÓP 0%LÃI SUẤT VỚI THẺ VIETINBANK

Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng Cremium Vietinbank. Nội dung ƣu đãi: trả góp kỳ hạn 03, 06, 09, 12 tháng lãi suất 0%. Điều kiện áp dụng: Giá trị hóa đơn tối ...

THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “NẠP TIỀN TRẢ ... - Shb

1 Tháng Mười Hai 2019 ... Kênh giao dịch áp dụng: SHB Online và SHB Mobile ... giải Nhất/Nhì/Ba/Khuyến khích) một cách công khai, minh bạch trên phương tiện truyền.

kết quả chƣơng trình khuyến mại “alo thả ga, nhân 2 ƣu đãi với acb ...

BAO TAI. 805888XXX. 5. 86,830. 7. BE THI THUC ANH. 200519XXX. 4. 86,830. 8 ... BUI THI TRUYEN EM. 7078XXX ... 86,830. 137 CHAU TRAN MINH HOANG.

thể lệ chƣơng trình khuyến mại - Mobifone

9 Tháng Ba 2020 ... Các thuê bao Fast Connect và thuê bao có chủ sở hữu là cán bộ, công ... Miễn phí 01 lượt tham gia đoán giá sản phẩm hàng ngày qua SMS; ... cầu tham gia CTKM thì cần đăng ký lại theo hướng dẫn tại mục 3 và ... Trung tâm Dịch vụ Đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone, Chi nhánh giá trị gia.

THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI Trả góp lãi ... - VietinBank

1 Tháng Mười Một 2018 ... Trong trường hợp món giao dịch trả góp của khách hàng được xử lý ... Chủ thẻ tín dụng quốc tế (TDQT) VietinBank thanh toán qua POS của VietinBank tại ... Tầng 6, Tòa nhà S123, Shophouse Sai Gon Pearl, Số 92 Nguyễn.

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: VẬT LÝ LÝ THUYẾT VÀ VẬT LÝ TOÁN ...

Mục tiêu của Chương trình Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Vật lý Lý thuyết và Vật lý toán gồm: (1) Cung cấp cho học viên một số kiến thức nâng cao về Vật lý Lý ...

chƣơng trình giáo dục đào tạo đại học hệ vừa ... - taichuc.ueh.edu.vn

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO. ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC. (dành cho đối tƣợng tốt nghiệp Cao đẳng chuyên nghiệp). (Ban hành tại Quyết định ...

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - Trường Đại học Mở Hà Nội

Cấu kiện điện tử. 6. Trường và sóng điện từ. 7. Kỹ thuật số & Mạch logic. 8. Đo lường điện tử. 10.Xử lý số tín hiệu. 11.Kỹ thuật vi xử lý. 12.Lập trình hướng đối ...

chƣơng trình giáo dục đại học - Đại học Hồng Đức

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề liên quan đến Hóa ... Cao Cự Giác, Tuyển tập các bài giảng hoá học Vô cơ.

TỔNG HỢP CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI VỚI THẺ VIETINBANK ...

Chi tiết chương trình tham khảo thể lệ tại www.vietinbank.vn/card. TỔNG HỢP ... Okiaglobal. Cao Phong ... Dịch vụ SMS-Banking kiểm soát mọi giao dịch Online trên điện thoại ... VietinBank chiết khấu thêm 3% vào tài khoản chủ thẻ vào ngày.

CHUẨN ĐẦU RA CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIỂU HỌC - TIẾNG ...

TIỂU HỌC - TIẾNG ANH (Primary Education - English). (Ban hành ... Anh liên quan đến chương trình giáo dục tiểu học đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức.

thể lệ chƣơng trình ƣu đãi shock ẩm thực cơn lốc ẩm ... - PVcomBank

24 Tháng Giêng 2020 ... Hệ thống nhà hàng Ashima, Hutong, Phố ngon 37, Crystal Jade Kitchen, ... Yến Buffet, Hoàng Yến Buffet Premier, Hoàng Yến Vietnam Cuisine.

CHUẨN ĐẦU RA CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO DỤC CHÍNH ...

môn Lý luận Chính trị trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên ... khác như Đạo đức học, Chính trị học, Pháp luật học, Giáo dục Môi trường, Giáo ...

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: KỸ THUẬT MÁY TÍNH ... - HUST

Những tiến bộ nhanh chóng đó cũng đã ảnh hưởng sâu sắc trong lĩnh vực kỹ thuật máy ... số, công nghệ di động, công nghệ mạng, các kỹ thuật xử lý tín hiệu số nói ... khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm (đa ... đào tạo sau đại học của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, ban hành theo ...

KHUNG CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO HỌC ... - FTU

30 Tháng Mười Hai 2014 ... Đào tạo cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế có phẩm chất chính trị, đạo đức ... môn sâu của kinh doanh quốc tế như: marketing quốc tế, xuất nhập ... Khối kiến thức chung cho sinh viên Đại học Ngoại thương, giỏi về kiến thức.