MỤC LỤC - VNU

Ngày 01/01/1990 bắt đầu phát sóng song song 2 kênh: VTV1 và VTV2 ... Tháng 4/1995: Bắt đầu phát chương trình VTV3 và chương trình này ... Tháng 10/2007: Kênh truyền hình VTV6 ra đời và phát sóng trên hệ ... C1.3. Sách, ấn phẩm khác. Trên đây là quy định do Trung tâm tự biên soạn nhằm lập số lưu trữ cho tài liệu ...

MỤC LỤC - VNU - Tài liệu liên quan