so sánh luật quốc tế và luật quốc gia

BẢNG SO SÁNH LUẬT KÝ KẾT, GIA NHẬP VÀ THỰC ... - Quốc hội

25 Tháng Tám 2015 ... Trong Luật này những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Điều ước quốc tế là thỏa thuận bằng văn bản được ký kết nhân danh Nhà nước ...

Quốc triều hình Luật - Mạng cộng đồng ngành luật

Nội, QUỐC TRIỀU HÌNH LUẬT chưa được dịch tra . vẹn, người đọc chỉ được biết thông qua bản dịch trong sách Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí phần Hi i :.

trường đại học luật hà nội - Khoa Pháp luật thương mại quốc tế

điều chỉnh mối quan hệ pháp lí giữa các thương nhân trong hoạt động thương mại quốc tế. ... chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015 và có hiệu lực ... giải quyết tranh chấp mà nguồn luật áp dụng là UCP. 600 và ISBP. * Đọc: - Mục 4 ...

“Pháp luật” được Quốc hội ban hành và các văn bản dưới luật do ...

Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (Luật số 17/2008/QH12) quy định ... Dưới đây tổng hợp về các văn bản pháp luật chủ yếu và quy chuẩn kỹ thuật ... Nên cho họ thấy sơ đồ so sánh tình hình sử dụng nhiệt lượng của các ngành ...

ĐẠO ĐỨC NGHỀ LUẬT - Khoa Pháp luật thương mại quốc tế

16 Tháng 4 2018 ... So sánh. Quy tắctrong quan hệ luật sư với khách hàng theo Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp luật sư Việt Nam và. Bộ Quy tắc mẫu.

Luật số 09/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT PHÒNG, CHỐNG ... - ILO

Tác hại của thuốc lá là ảnh hưởng có hại của việc sản xuất, sử dụng thuốc lá ... nơi có mái che và có một hay nhiều bức tường chắn hoặc vách ngăn xung quanh. ... thụ tại Việt Nam phải được thực hiện bằng tiếng Việt, theo đúng quy định của.

Bộ luật tố tụng hình sự - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

31 Tháng Mười Hai 2015 ... tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành ... Bộ luật tố tụng hình sự có nhiệm vụ bảo đảm phát hiện chính xác và xử lý ... i) Tòa án quân sự quân khu và tương đương sau đây gọi là Tòa án quân sự cấp ... Người bị buộc tội có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác ...

Luật số 09/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC ...

Sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả, sản phẩm được ... đ) Quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, ... Khuyến khích về vật chất và tinh thần cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã phát ...

Quốc triều hình Luật - TU VAN PHAP LUAT

Cha mẹ :Để tang Trảm thôi 3 năm, có chống gậy. Chú bác thím : Để tang Cơ ... (như việc đúc lậu tiền đồng) thì thưởng tước 2 tư (hoặc có bàn cho tiền của ruộng ...

Luật dược - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

có sự tương tự về chất lượng, an toàn, hiệu quả 80 với một thuốc sinh học tham chiếu. ... được sử dụng làm thuốc tại Việt Nam; thuốc có sự kết hợp mới của các dược ... b) Nguyên liệu làm thuốc là được chất hướng thần, chất gây nghiện, tiền.

Luật đấu thầu - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

CÔNG BÁO/Số 1007 1008/Ngày 30-12-2013. 3 ... Bên mời thầu là cơ quan, tổ chức có chuyên môn và năng lực để thực hiện các hoạt động ... khóa trao tay). ... bằng, khởi công, khánh thành, trả lãi vay và các công việc khác không áp dụng.

luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cáo của quốc ...

về khiếu nại, tố cáo và pháp luật về tố tụng hành chính; g) Rút khiếu ... b) Nhận quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần.

Pháp luật một số khu vực, quốc gia trên thế giới về hợp tác quốc tế ...

21 Tháng Sáu 2018 ... Tóm tắt: Hợp tác quốc tế trong Tố tụng hình sự (TTHS) là xu thế tất yếu trong thời kỳ toàn cầu hóa, hội nhập ... pháp lý cơ bản như phạm vi tương trợ tư pháp về hình sự, hình ... làm gì; Tại sao việc đó lại cần thiết; Đính kèm.

Quốc hội ban hành Luật h - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp ...

17 Tháng Bảy 2014 ... Rủi ro là nguy cơ không tuân thủ pháp luật về hải quan trong việc thực ... mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải, chứng từ ... Luật hải quan số 29/2001/QH10 và Luật số 42/2005/QH11 sửa đổi, bổ sung.

Quốc hội ban hành Luật k - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp ...

28 Tháng Mười Hai 2015 ... CÔNG BÁO/Số 1241 1242/Ngày 28-12-2015. 3. Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát ...

BỘ QUỐC PHÒNG - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

2 Tháng Mười Hai 2013 ... Quy định tiêu chuẩn bậc kỹ thuật của thợ sửa chữa trạm nguồn điện ... gầm trạm nguồn điện thế hệ mới (hệ thống phun xăng điện tử, hệ thống ...

Quốc hội ban hành Luật thú - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản ...

25 Tháng Bảy 2015 ... cho chủ sở hữu thực hiện việc quản lý, áp tải, vận chuyển, chăm sóc động ... động vật, thuốc thú y lưu thông trên thị trường. 5. Bộ trưởng Bộ Khoa ... đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật trên cạn tham gia hội.

LUẬT QUỐC TẾ - Thư Viện Đại Học Luật Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU ... Ấn phẩm tập hợp thông tin thư mục về toàn bộ tài liệu có trong thư viện liên ... tài), Tài liệu hội thảo (17 tên), Bài viết tạp chí (461 bài). ... Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, Hợp đồng, Kinh doanh, Luật Quốc tế, Mua bán hàng ... Giáo trình Tư pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Bùi Xuân Nhự chủ biên .

Quyền tiếp cận thông tin trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

Luận văn ThS ngành: Lý luận và lịch sử Nhà nước và Pháp luật; Mã số: 60 38 01 ... thêm vào nguồn tài liệu nghiên cứu về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam.

Tìm hiểu pháp luật quốc tế, pháp luật một số nước trên thế giới và ...

Luận văn Thạc sĩ ngành: Luật quốc tế; Mã số: 60 38 60. Người hướng ... nghiên cứu khoa học như: phân tích, so sánh luật học, đánh giá thực tiễn, thống kê… 5.

Luật so sánh - KHOA LUẬT KINH TẾ – UPT - Đại học Phan Thiết

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Phượng. - Chức danh, học hàm, ... Hình thành kỹ năng so sánh pháp luật để có thể ứng dụng vào công việc thực tiễn. - Thái độ. 10.

LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM Luật quốc tịch Việt Nam số 24/2008 ...

2 Tháng Tám 2014 ... đều bình đẳng về quyền có quốc tịch Việt Nam. Điều 3. Giải thích ... tịch Việt Nam số. 24/2008/QH12.” Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ... b) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong.

LUẬT BIÊN GIỚI QUỐC GIA và LUẬT BIỂN VIỆT NAM

Câu 15. Những hành vi nào ở khu vực biên giới quốc gia bị nghiêm cấm? Trả lời: (Điều 14 Luật BGQG). 1. Xê dịch, phá hoại mốc quốc giới; làm sai lệch, chệch.

Luật quốc tế - UEF

Kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm. SKI1105 (3tc). Đường lối cách mạng Đảng CSVN. POL1103 (3tc). Tư tưởng HCM. POL1104 (2tc). Pháp luật về tài ...

Bia Quoc Luat - Quốc Luật

Từ một ý tưởng là nơi kết nối giữa các Luật sư, chuyên gia pháp lý giàu ... Năm 2013, kinh tế Việt Nam phát triển vượt bậc kéo theo đó là nhu ... lượng hàng đầu tại Việt Nam, mở rộng chi nhánh có mặt ở khắp các ... Công Ty CP Proship.

luật thương mại quốc tế - Đại học Nam Cần Thơ

Sau khi học xong môn học Luật Thương mại quốc tế, sinh viên đạt được các ... Trường Đại học Luật Hà Nội (2018), Giáo trình luật thương mại quốc tế, Nxb. Tư.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - Trường Đại học Luật - Đại học Huế

Khái niệm, đặc điểm, phân loại hợp đồng mua bán hàng hóa 4. 1.1.1.1. ... 1.2.1. Nguồn luật điều chỉnh về hợp đồng mua bán hàng hóa .......... 5. 1.2.2. Khái quát nội dung của ... thức mà hai bên thể hiện sự thỏa thuận mua bán hàng hoá giữa các bên. ... chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT - VNU

XÂY DỰNG NHÀ NƢỚC PHÁP QUYỀN. XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN. Chuyên ngành : Lý luận và lịch sử Nhà nƣớc và pháp luật. Mã số.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA LUẬT KÝ KẾT ... - Quốc hội

Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sau đây gọi là Luật ... thời gian nghiên cứu, đàm phán kéo dài, cũng như ĐƯQT đơn giản hoặc theo mẫu.

BỘ Y TẾ - BỘ NỘI VỤ - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

1 Tháng Giêng 2016 ... và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ... pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược; mỹ ... phẩm, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh ...

tàu - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

2 Tháng Năm 2018 ... 1.3.4 Chiều rộng lớn nhất xuồng là khoảng cách nằm ngang, đo từ mép ngoài của sườn mạn bên ... 2.1.1.5 Khả năng chuyên chở: Tối đa chở 05 người hoặc 250 kg. ... Hợp kim nhôm tấm đóng tàu: Không nhỏ hơn cấp 5083 H112 (giới hạn chảy quy ... mẫu, có đủ các thành phần ký tên và đóng dấu đơn vị.

Phụ lục - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

12 Tháng Mười Hai 2013 ... DANH MỤC MẪU BIÊN BẢN VÀ QUYẾT ĐỊNH. SỬ DỤNG ... Biên bản bàn giao người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính. 7 ... (3) Nếu là phicomg tiện thì ghi rõ biển số kiểm soát; số khung, sổ máy (đối với xe ô tô, xe gắn máy);.

07 pdf.PDF - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

22 Tháng Ba 2017 ... Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008,. Căn cứ Luật viên ... (Ban hành kèm theo Quyết định số: 02 /2017/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 ... c) Trường hợp công chức, viên chức bị đánh giá và phân loại không hoàn ... Điều 9. Trình tự thực hiện bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý trong.

Luật Quốc tế và vai trò của các thiết chế phi nhà nước

28 Tháng Chín 2018 ... Từ khóa: Pháp luật quốc tế, chủ thể, các thiết chế phi nhà nước. * Luật quốc tế là hệ thống các nguyên tắc và quy phạm pháp luật, được các ...

HỘI THẢO QUỐC TẾ - Trường Đại học Luật - Đại học Huế

27 Tháng Sáu 2019 ... CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM – KINH NGHIỆM ... Mức đóng BHXH là nhƣ nhau (1% tổng quỹ tiền ... số 2262/1995/TT-MTG hƣớng dẫn về vấn đề bồi thƣờng do ô nhiễm dầu, song các thủ ... 16/2018/DS-PT của TAND tỉnh Hà Giang "Vv đòi bồi thƣờng thiệt hại ngoài hợp.

BỘ Y TẾ - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

19 Tháng Tám 2015 ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập - Tự do ... Tư duy vang thành tiếng, tư duy bị áp đặt hay bị đánh cắp và tư duy bị phát thanh;. - Các hoang ... d) Tiêu chuẩn chẩn đoán dựa vào ICD - 10: - Phải có ít nhất ...

Phụ lục I - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

21 Tháng Năm 2019 ... Đe nghị giám sát tiêu huỷ phế liệu, phế phẩm gia công hoặc sản phẩm, bán thành phẩm gia ... (Gross weight). X. 1.1.22. Trọng lượng tịnh. Trọng lượng của lô hàng (Net weight) ... Tỷ lệ đê quy đổi từ 1 đơn vị hàng hóa trên tờ ...

Phụ lục VI - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

28 Tháng Mười Một 2019 ... 1.3 Nguyên liệu khác có nguồn gốc động vật. 2 ... Dầu, mỡ có nguồn gốc thực vật, động vật trên cạn, thủy sản. 4 ... 216 Benzyl phenylacetate.

GT - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

3. Phí kiểm định giám sát đóng mới phần nồi hơi. Số đơn vị phí tiêu chuẩn được nêu trong Biểu số 1.6. Biểu số 1.6: Số TT. Sản lượng hơi, E (tấn/giờ). Số đơn vị ...

Bia Quoc Luat - Vietnam National Law

Phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội. ... hiện có hơn 35 chuyên viên tư vấn pháp lý tại thành phố Hồ Chí Minh và hơn 10 chuyên viên ... Công Ty CP Proship.

Phu luc.pdf - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

BL. 2. Tín phiếu niêm yết trong đó: KBNN. NHNN. 3. Trái phiếu băng ngoại tệ. (USD) ... Phương thức xác định kết quả đấu thầu: Đấu thầu đơn giá/đa giá. 11.

ÿþ0 9 . 2 0 1 5 . QD - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

4 Tháng 2 2015 ... Đồng/mº xây dựng,. Móng xây đá hộc, tường xây gạch ống thủ công, nền. | láng xi măng, trần ván, cửa gỗ nhóm IV, mái lợp: - Tôn sóng vuông.

PHỤ LỤC SỐ I - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

(Kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài ... tra quyết toán dự án hoàn thành, trình người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán ... Chi phí đầu tư cho khối lượng công việc được huỷ bỏ theo Quyết định của.

Phụ lục II - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Trong các trận đánh, Bà thường được cử đi tiên phong, dũng cảm có ... Anh lên Sài Gòn học hội họa ở Trường Mỹ thuật Gia Định, đồng cảm với nỗi khổ ... thức phản kháng cường quyền, bất công xã hội và trước thái độ cửa quyền, hách dịch, ...

Gia dat TP BMT - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

ĐVT: Đồng/m2. Gía đất thành phố Buôn Ma Thuột năm 2011 ... Khu dân cư Tổ dân phố 10, phường Tân Lợi (cạnh Thi hành án dân sự tỉnh). Khu tái định cư Chợ ...

MỤC LỤC - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

31 Tháng Giêng 2016 ... thời thực hiện công khai, minh bạch và đơn giản hoá các thủ tục hành chính theo đúng tinh thần chỉ ... Liên minh các Hợp tác xã. 8 210. 27 ... vật liệu xây dựng của hộ bà Hoàng Ngọc. Hà ... viên sổ xố kiến thiết Thái Nguyên.

PHỤ LỤC 1 - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

22 Tháng 4 2010 ... trị giữa tứ phân vị thứ nhất và thứ ba: (1.5;2.25), số trung vị: 2. 2.C ách tính bách phân vị (dùng hàm Percentile trong Microsoft Excel). 2.1.

Quốc hội ban hành Luật thú - Vbpl.vn

25 Tháng Bảy 2015 ... cho chủ sở hữu thực hiện việc quản lý, áp tải, vận chuyển, chăm sóc động ... động vật, thuốc thú y lưu thông trên thị trường. 5. Bộ trưởng Bộ Khoa ... đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật trên cạn tham gia hội.

Quốc hội ban hành Luật nh - Vbpl.vn

29 Tháng Mười Hai 2014 ... nhà ở liền kề và nhà ở độc lập. 3. Nhà chung cư ... b) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì thông qua hình thức mua, thuê mua nhà ...

BỘ NỘI VỤ - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

28 Tháng 2 2013 ... Số: 15/2012/TT-BNV. Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2012. THÔNG TƯ. Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí ...

ÿþ1 1 4 - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Đá Granite. Đá Granite bán phong hóa để làm ... 3.600.000. 112002. Sapphire. Sapphire trang sức không khuyết tật. > 2mm. 11200201 ... Bộp (đa xanh). Trụ mỏ.

Quốc hội ban hành Luật h - Vbpl.vn

17 Tháng Bảy 2014 ... Rủi ro là nguy cơ không tuân thủ pháp luật về hải quan trong việc thực ... mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải, chứng từ ... Luật hải quan số 29/2001/QH10 và Luật số 42/2005/QH11 sửa đổi, bổ sung.

PL 1C.pdf - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

1 Tháng Sáu 2016 ... CÔNG TY LIÊN DOANH BIO-PHARMACHEMIE. TT. Tên thuốc. Hoạt chất chính. Dạng đóng gói. Quy cách đóng gói. Công dụng. Số đăng ký.

LPG - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

13 Tháng Tám 2013 ... TCVN 6304:1997, Chai chứa khí đốt hóa lỏng - Yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển. TCVN 6700 -1, Kiểm tra chấp nhận ...

luật thương mại quốc tế - Trường Đại học Nam Cần Thơ

giá trị hiệu lực của các loại nguồn luật thương mại quốc tế. Vấn đề 2: Các nguyên tắc cơ bản của luật. WTO. 2A1. Nêu được khái niệm, đặc điểm của nguyên tắc ...

so sánh luật thống kê năm 2003 và dự thảo luật thống kê - Tổng cục ...

Nội dung so sánh. Luật Thống kê năm 2003. Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi). Giải trình. Bố cục ... hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu thông tin ...

10/2013/TT-BXD - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

19 Tháng Tám 2013 ... Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công bộ phận ... xác nhận bản vẽ hoàn công được hướng dẫn tại Phụ lục 2 của ... bằng các phương pháp khác phù hợp, bìa hộp ghi các thông tin liên quan tới nội.

Hợp tác quốc tế và những vấn đề đặt ra khi thi hành Bộ luật Tố tụng ...

23 Tháng Ba 2018 ... đó đáng chú ý là Luật tương trợ tư pháp năm ... trong tố tụng hình sự gồm những nội dung gì ... tác quốc tế trong TTHS là sự “phối hợp, hỗ trợ.

Luật Cán bộ, Công Chức - Trường Đại học Quốc Tế

Căn cứ Điều 50 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật,. | NAY CÔNG BỐ ... Việc sử dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức phải dựa trên ... tư, khách quan khi nhận xét, đánh giá; thực hiện dân chủ và đoàn kết nội bộ. 3. Khi thi ...

QUY DINH.pdf - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Quy định về bảng giá các loại đất và cách xác định vị trí thửa đất để tính giá đất trên ... Đất thuộc các xã của thành phố Vĩnh Long, thị trấn của các huyện không.